Subsidies

energiezuinig bouwen: goed voor het milieu en uw portemonee

Premies voor uw renovatieproject
Voor bestaande woningen en appartementen (aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006) zijn er premies voor de plaatsing van een warmtepomp en de plaatsing van een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water. Deze premies gelden ook wanneer u als niet-particulier eigenaar bent van een woongebouw.

Voor nieuwbouwwoningen en nieuwbouwappartementen wordt een globale E-peilpremie gegeven. Deze premie komt toe aan de aangifteplichtige vermeld in het EPB-aangiftedossier. Voor eindfacturen vanaf 2014 wordt er ook een premie gegeven voor de plaatsing van een warmtepomp of zonneboiler in woningen aangesloten op het net voor 1/1/2014 (of aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor die datum). Indien u beschermde afnemer bent, zijn er nog een aantal bijkomende tegemoetkomingen.

Premies via de netbeheerder voor bestaande woningen aangesloten op het distributienet voor 1.1.2006
Warmtepomp via aannemer premie van max 1700 euro (afh van type)
Zonneboiler via aannemer 550 euro per m² tot max 2750 euro en max 50% factuur

Premies voor nieuwbouwwoningen
Indien uw woning een stuk beter scoort dan de wettelijke eisen, kunt u voor nieuwbouwwoningen zowel een E-peilpremie van de netbeheerder ontvangen als genieten van een korting op de onroerende voorheffing. Voor bouwaanvragen vanaf 2015 (wettelijk E-peil maximaal E60) kunt u een E-peilpremie van de netbeheerder aanvragen vanaf E30 of lager. Voor bouwaanvragen vanaf 2015 krijgt u automatisch een korting van 50 % op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E40 en dit gedurende 5 jaar. De korting bedraagt 100 % op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit gedurende 5 jaar.

Premies 2015 via de netbeheerder voor nieuwbouwwoningen voor bouwaanvragen tussen 1.1.2015 en 31.12.2015
≤E30 nieuwbouwwoning E-peil premie: 1800 € + 50 €/punt tov E30
≤E30 nieuwbouwappartement E-peil premie: 800 € + 30 €/punt tov E30
Individuele condensatieketel voor beschermde klanten via aannemer premie van 800 €


Energielening voor uw project
Vanaf 2015 kan u een energielening aanvragen bij de Lokale Entiteit van uw gemeente. Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. u kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%. u kan enkel een lening aanvragen als er in uw gemeente een Lokale Entiteit is. Of er een Lokale Entiteit is in uw gemeente, kan u hier nagaan. In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt.

Meer weten over subsidies ga naar www.energiesparen.be, www.premiezoeker.be of www.wonenvlaanderen.be