Het E-peil

de energie prestatie van uw woning

Uw e-peil verlagen
voor een energiezuinige woning

Het e-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning inclusief de toestellen die werden geïnstalleerd om het energieverlies te beperken. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie een woning verbruikt.

Het E-peil wordt bepaald door verschillende factoren: thermische isolatie, luchtdichtheid, compactheid, als ook de ori├źntatie en de bezonning van het gebouw en de bewuste ventilatieverliezen. Volgende (vaste) installaties spelen ook een rol: verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie en koeling.
Het te behalen E-peil bedraagt voor 2015 maximaal 60 punten. In 2016 wordt de limiet naar 50 punten gebracht. Hernieuwbare energie is dan ook niet meer weg te denken in een nieuwe of te renoveren woning. De E-peilnorm die van toepassing is op uw bouwproject, wordt bepaald door de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.

Door gebruik van een zonneboiler, warmtepomp, zonnepanelen of een vraaggestuurd ventilatiesysteem kan u het E-peil omlaag brengen.


Vanaf 26 september 2015 wordt de Europese eco-design richtlijn van kracht. Door deze richtlijn wordt het minimum rendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, met als gevolg een lager energieverbruik voor de consument. Om u te helpen bij uw keuze van uw energievriendelijke toestellen, worden alle toestellen volgens de eco-design richtlijnen aangeduid met een energielabel, zoals je nu al kan terug vinden op elektrische huishoudapparaten. Het label is bedoeld om consumenten correcte informatie te verschaffen over de prestaties en het energieverbruik van het product.