1) Slechts 1/3 van het zoet water op aarde is drinkbaar

De meeste mensen willen zuiniger omspringen met water om kosten te besparen, terwijl er een veel belangrijkere reden is: er is maar een beperkte hoeveelheid water beschikbaar om te gebruiken als mens. De gedachte dat we een hele zee hebben is juist, de gedachte dat we al dat zeewater kunnen gebruiken is fout. Hiervoor is er zoet water nodig. In totaal bestaat maar 3% van al het water op aarde uit zoet water. Slechts 1/3 hiervan kan gebruikt worden als drinkbaar water.


2) Waterschaarste is een wereldwijd probleem.

Wereldwijd dragen vier miljard mensen minstens één maand per jaar de gevolgen van waterschaarste. Bij schaarste wordt de landbouw gewoonlijk het eerst getroffen. Er is te weinig water voor de gewassen, de voedselzekerheid komt in gevaar. Dan volgt de industrie en pas later komt de drinkwatervoorziening in het geding.


3) We gebruiken te veel water

Elke dag verbruiken we elk gemiddeld 110 liter kraantjeswater. Al dat water is van drinkwaterkwaliteit en toch wordt er slechts 2 procent daarvan als drinkwater gebruikt.


4) We hebben water nodig

Om te poetsen hebben we gemiddeld 4 liter nodig, voor de afwas 8 liter, voor de was 17 liter en tot slot voor even een douche of bad te nemen 44 liter. Ingrediënten? Water.


5) Na een eventueel stroomtekort is een watertekort mogelijk.

Door de koude winter in 2016-2017 verbruikten we met zijn allen meer stroom. Elektriciteit is, net zoals water, niet onuitputtelijk. Meer elektriciteit? Meer water. Ook hier hebben we dus water nodig.